Kameraövervakning
Övervakning i brottsförbyggande syfte

Pukaviks Båtklubb har under de senaste åren sett en ökad frekvens av inbrott och skadegörelse av medlemmarnas båtar. För att förbygga och utredda brott och stölder har klubben beslutat att kameraövervaka medlemmarnas båtar under både sommar och vintertid.

Båtklubbens styrelse åberopar intresseavvägning som rättslig grund för att kameraövervaka hamnplanen och bryggorna då vi anser att behovet av att förbygga skadegörelse och inbrott i medlemmarnas båtar väger tyngre an det integritetsintrång det medför. Skyltar som informerar om kameraövervakningen har sättas upp i anslutning till hamnplanen.

Lagring av bildmaterial görs lokalt av klubben enligt dessa riktlinjer:

  • Bildmaterialet lagras i maximalt 2 månader.
  • Bildmaterialet är endast tillgängligt för av styrelsen utsedda representanter i klubben.
  • Materialet ska endast granskas av dessa representanter vid misstanke om brott och kunna lämnas vidare till polisen vid ev brottsutredning.
  • Bildmaterialet ska inte användas i något annat syfte.

Har du frågor eller synpunkter kring båtklubbens kameraövervakning kan du kontakta klubben via mailadress hamn@pukaviksbatklubb.se eller direkt till någon av de representanter som styrelsen utsett:

  • Andreas Kreft 073 - 232 12 86 
  • Mats Wemmenborn 072 - 885 81 22
  • Åke Karlsson 072 - 84 41 83

Anser du att Pukaviks Båtklubb med sin kameraövervakning bryter mot regler eller lagar kan du även vända dig till Datainspektionen med dina synpunkter: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/

Ansök om medlemskap

Ansök om medlemskap och båtplats.

Till ansökan »

KALENDARIUM
Kommande händelser

2023-04-01 00:00:00  »
Arbetsdag 1

2023-04-22 00:00:00  »
Sjösättning 1

2023-04-29 00:00:00  »
Sjösättning 2

2023-05-06 00:00:00  »
Sjösättning 3

2023-05-13 00:00:00  »
Arbetsdag 2

AKTUELLT
Senaste nyheterna

2022-08-19 00:00:00  »
Hamnfest med Forneld

2022-06-14 00:00:00  »
Seglarskola 2022

2022-06-13 00:00:00  »
Sommartips

2020-10-19 00:00:00  »
Medlemsinformation

2020-08-20 00:00:00  »
Medlemsinformation